UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczony może korzystać z opieki medycznej w placówkach zdrowia wskazanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe (rozliczenia bezgotówkowe po okazaniu karty potwierdzającej zawarcie umowy tego rodzaju ubezpieczenia) lub może udać się do wybranego przez siebie lekarza (ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu ustaloną w ogólnych warunkach ubezpieczenia kwotę na podstawie imiennego rachunku za usługę medyczną).

 

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów prywatnych konsultacji lekarskich, leczenia ambulatoryjnego,

czyli badań i zabiegów, które nie wymagają pobytu w szpitalu, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, szczepienia przeciw grypie, lekarskich wizyt domowych, leczenia szpitalnego, rahabilitacji.

 

Ubezpieczenie to jest dostępne w różnych wariantach, od wyboru wariantu zależy zakres gwarantowanej opieki medycznej. Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.


Nasza praca