Przydatne LINKI

Przydatne informacje i porady ubezpieczeniowe

Jeśli szukają Państwo informacji związanych z tematyką ubezpieczeń, pomocne mogą okazać się poniższe linki:

 

Rzecznik Ubezpieczonych

Na stronie znajdują się informacje o wszystkich rodzajach ubezpieczeń, ich zakresie, wysokości odszkodowań i wyłączeniach odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych. Przedstawione są podstawowe definicje terminologii ubezpieczeniowej, wzory pism przydatnych w celu złożenia skargi do Rzecznika, wzory pism związanych z zawarciem i rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, dochodzeniem roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń oraz przed sądem, a także pism dotyczących zabezpieczenia emerytalnego. Znajdują się tu również odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane Rzecznikowi Ubezpieczonych.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Na stronie tej można sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy wypadku, przebieg ubezpieczenia OC i otrzymać zaświadczenie o przysługujących zniżkach, wyjaśnić niezgodność danych, uzyskać informacje o wysokości opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego. Znajdują się tu również formularze i wzory wniosków, porady dotyczące likwidacji szkód.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Na stronie znajdują się informacje i porady dotyczące postępowania w przypadku szkód komunikacyjnych powstałych w Polsce i za granicą. Można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytaniami, dotyczące działalności PBUK oraz zdarzeń drogowych za granicą z udziałem polskich kierowców oraz kolizji w kraju z udziałem kierujących pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi.

 

Polska Izba Ubezpieczeń

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń: jak i po co się ubezpieczać, słownik pojęć, rodzaje ubezpieczeń, informacje dotyczące określenia ryzyka ubezpieczeniowego.


Nasza praca